Chào mừng đến Diễn Đàn Công Nghệ ooTech

Tham gia với chúng tôi ngay để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của Diễn Đàn. Sau khi đăng ký và đăng nhập, bạn sẽ có thể tạo chủ đề, đăng câu trả lời cho các chủ đề hiện có, tạo uy tín với các thành viên khác, nhận tin nhắn riêng, v.v. Cũng nhanh chóng thôi! và... hoàn toàn miễn phí, vì vậy bạn còn chờ gì nữa nào?

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

Sử dụng Cookie

Trang này thảo luận về cách cookie được sử dụng bởi trang web này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý sử dụng cookie.

Cookies là gì

Cookies là những tập tin nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn bằng trình duyệt web của bạn (chẳng hạn như Internet Explorer hoặc Firefox) theo yêu cầu của một trang web mà bạn đang xem. Điều này cho phép các trang web mà bạn đang xem để nhớ mọi thứ về bạn, chẳng hạn như sở thích và lịch sử của bạn hoặc để giữ cho bạn đăng nhập.

Cookies có thể được lưu trữ trên máy tính của bạn trong một thời gian ngắn (chẳng hạn như chỉ khi trình duyệt của bạn đang mở) hoặc cho một khoảng thời gian dài , thậm chí nhiều năm. Cookies không được thiết lập bởi trang web này đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không thể truy cập được chúng.

Chúng tôi sử dụng Cookie như thế nào

Trang web này sử dụng cookie cho rất nhiều thứ, bao gồm:

 • Đăng ký và duy trì sở thích của bạn. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng bạn có thể ở trạng thái đăng nhập và giữ cho trang web bằng ngôn ngữ hoặc hình mà bạn yêu cầu.
 • Phân tích. Điều này cho phép chúng tôi xác định người dùng đang sử dụng trang web này như thế nào và cải thiện nó.
 • Cookie quảng cáo (có thể bên thứ ba). Nếu trang web này hiển thị quảng cáo, cookie có thể được thiết lập bởi các nhà quảng cáo để xác định những người đã xem quảng cáo hoặc những điều tương tự. Những cookie này có thể được thiết lập bởi các bên thứ ba, trong trường hợp này trang web của chúng tôi không có khả năng đọc hay viết các tập tin cookie đó.
 • Cookie của bên thứ ba cho những thứ như chia sẻ Facebook hay Twitter. Những cookie này thường sẽ được thiết lập độc lập bởi các bên thứ ba, vì vậy trang web này sẽ không có khả năng truy cập chúng.

Cookie tiêu chuẩn mà chúng tôi đặt

Đây là những cookie chính mà chúng tôi đặt trong quá trình hoạt động bình thường của phần mềm.

 • xf_csrf
  • Lưu trữ một mã thông báo, duy nhất cho bạn, được sử dụng để xác minh rằng các hành động bạn thực hiện trên trang web này là do bạn thực hiện.
 • xf_session
  • Lưu trữ ID hiện tại trong phiên đăng nhập của bạn.
 • xf_user
  • Lưu trữ một khóa duy nhất dành cho bạn, cho phép chúng tôi duy trì trạng thái đăng nhập của bạn vào phần mềm khi bạn điều hướng từ trang này sang trang khác.

Cookie bổ sung và những cookie do bên thứ ba đặt

Các cookie bổ sung có thể được đặt trong quá trình sử dụng trang web để ghi nhớ thông tin khi các hành động nhất định đang được thực hiện hoặc ghi nhớ các tùy chọn nhất định.

Các cookie khác có thể được đặt bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, có thể cung cấp thông tin như theo dõi ẩn danh người dùng nào đang truy cập trang web hoặc đặt bởi nội dung được nhúng vào một số trang, chẳng hạn như YouTube hoặc các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông khác.

Loại bỏ/vô hiệu hóa Cookie

Quản lý cookie và quyền của Cookie phải được thực hiện từ bên trong tùy chọn/preferences của trình duyệt của bạn. Dưới đây là một danh sách các hướng dẫn về làm thế nào để làm điều này cho các phần mềm trình duyệt phổ biến:

Thông tin thêm về cookie

Để tìm hiểu thêm về cookie và tìm thêm thông tin về cách chặn một số loại cookie nhất định, vui lòng truy cập Trang Cookie của trang web ICO .

shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Bên trên
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock