Chào mừng đến Diễn Đàn Công Nghệ ooTech

Tham gia với chúng tôi ngay để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của Diễn Đàn. Sau khi đăng ký và đăng nhập, bạn sẽ có thể tạo chủ đề, đăng câu trả lời cho các chủ đề hiện có, tạo uy tín với các thành viên khác, nhận tin nhắn riêng, v.v. Cũng nhanh chóng thôi! và... hoàn toàn miễn phí, vì vậy bạn còn chờ gì nữa nào?

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

Tham gia
22 Tháng chín 2020
Bài viết
9
Điểm tương tác
164
Điểm
3
kto.png
Topic này được lập ra nhắm gởi đến Anh chị em trong diễn đàn muốn sử dụng phần mềm diệt virus Kaspersky bản quyền để phòng chống virus cho máy tính. Hiện tại nguồn key rất ít do mình phải lặn lội lên rừng xuống biển để kiếm cho anh chị em sử dụng, đồng thời hi vọng anh em có thể chia sẻ thêm để cho mọi người sử dụng.
Hằng ngày mình sẽ post key ở dưới comment cho anh chị em dễ theo dõi nhé.......
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Bên trên
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock