Chào mừng đến Diễn Đàn Công Nghệ ooTech

Tham gia với chúng tôi ngay để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của Diễn Đàn. Sau khi đăng ký và đăng nhập, bạn sẽ có thể tạo chủ đề, đăng câu trả lời cho các chủ đề hiện có, tạo uy tín với các thành viên khác, nhận tin nhắn riêng, v.v. Cũng nhanh chóng thôi! và... hoàn toàn miễn phí, vì vậy bạn còn chờ gì nữa nào?

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

DMCA - Vi phạm bản quyền (Từ chối trách nhiệm)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

khoa.pmd

Administrator
Staff member
Tham gia
30 Tháng bảy 2020
Bài viết
55
Điểm tương tác
215
Điểm
33
ooTech.vn tuân thủ 17 U.S.C. § 512 và trong Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (“DMCA”). Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi thông báo vi phạm và thực hiện các hành động thích hợp theo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (“DMCA”) và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên ooTech.vn hoặc nếu các siêu liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được trả về thông qua công cụ tìm kiếm của chúng tôi và bạn muốn tài liệu này bị xóa khỏi trang web này, thì bạn phải cung cấp thông báo bằng văn bản nêu chi tiết thông tin được liệt kê trong phần sau. Vui lòng lưu ý rằng bạn sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (bao gồm chi phí và phí luật sư) nếu bạn trình bày sai thông tin được liệt kê trên trang web của chúng tôi vi phạm bản quyền của bạn. Chúng tôi khuyên bạn trước tiên hãy liên hệ với luật sư để được hỗ trợ pháp lý về vấn đề này.

Nếu các yếu tố/phân đoạn sau phải được bao gồm trong khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn:

  • Cung cấp bằng chứng về việc người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cho là vi phạm.
  • Cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ để chúng tôi có thể liên hệ với bạn. Bạn cũng phải cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
  • Bạn phải xác định đầy đủ chi tiết về tác phẩm có bản quyền bị khiếu nại là đã bị vi phạm và bao gồm ít nhất một cụm từ tìm kiếm mà tài liệu xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của ooTech.vn.
  • Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
  • Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và bị phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.
Gửi thông báo vi phạm qua email tới địa chỉ này: [email protected]
Vui lòng đợi tối đa một tuần để nhận được phản hồi. Vui lòng lưu ý rằng việc gửi khiếu nại của bạn qua email cho các bên khác, chẳng hạn như Nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi sẽ không giải quyết được yêu cầu của bạn và có thể dẫn đến phản hồi chậm trễ do khiếu nại không được gửi đúng cách.
Vui lòng điền vào biểu mẫu này với các chi tiết đầy đủ thích hợp kèm theo bằng chứng:


MẪU YÊU CẦU GỠ BỎ DMCA

Tên tôi là TÊN và tôi là CHỨC DANH của TÊN CÔNG TY. Trang web mà công ty của bạn lưu trữ (theo thông tin WHOIS) đang vi phạm ít nhất một bản quyền thuộc sở hữu của công ty tôi.

Một bài báo đã được sao chép vào máy chủ của bạn mà không được phép. Bạn có thể tìm thấy BÀI VIẾT/HÌNH ẢNH gốc mà chúng tôi sở hữu bản quyền độc quyền tại:

CUNG CẤP URL TRANG WEB

Bản sao trái phép và vi phạm có thể được tìm thấy tại:

CUNG CẤP URL TRANG WEB

Thư này là thông báo chính thức theo
Mục 512 (c) của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (“DMCA”) và tôi yêu cầu xóa tài liệu vi phạm nói trên khỏi máy chủ của bạn. Tôi yêu cầu bạn thông báo ngay cho người vi phạm về thông báo này và thông báo cho họ nghĩa vụ của họ là phải xóa tài liệu vi phạm ngay lập tức và thông báo cho họ ngừng đăng thêm bất kỳ tài liệu vi phạm nào lên máy chủ của bạn trong tương lai.

Cũng xin lưu ý rằng luật pháp yêu cầu bạn, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, phải xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào các tài liệu vi phạm khi nhận được thông báo này. Theo luật pháp Việt Nam, một nhà cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như bạn, được hưởng quyền miễn trừ đối với một vụ kiện bản quyền với điều kiện là bạn phải hành động với tốc độ có chủ ý để điều tra và khắc phục vi phạm bản quyền đang diễn ra. Nếu các nhà cung cấp dịch vụ không điều tra và loại bỏ hoặc vô hiệu hóa tài liệu vi phạm, quyền miễn trừ này sẽ bị mất. Do đó, để bạn không bị hành động vi phạm bản quyền, bạn cần phải điều tra và cuối cùng là xóa hoặc vô hiệu hóa tài liệu vi phạm khỏi máy chủ của mình với tốc độ tối đa nếu người vi phạm trực tiếp, khách hàng của bạn, không tuân thủ ngay lập tức.

Tôi cung cấp thông báo này một cách thiện chí và với sự tin tưởng hợp lý rằng các quyền mà công ty tôi sở hữu đang bị xâm phạm. Theo hình phạt nếu khai man, tôi xác nhận rằng thông tin trong thông báo vừa đúng sự thật vừa chính xác và tôi có quyền thay mặt cho chủ sở hữu của (các) bản quyền có liên quan.

Nếu bạn muốn thảo luận điều này với tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp với tôi.

Cảm ơn bạn.

TÊN CỦA BẠN

ĐỊA CHỈ CỦA BẠN
THÀNH PHỐ CỦA BẠN, ZIPCODE
ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN
E-MAIL CỦA BẠN


____________________

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG: Mặc dù biểu mẫu được sử dụng phổ biến và có sẵn ở những nơi khác trên Internet, điều quan trọng là phải hiểu những giới hạn mà biểu mẫu cung cấp. Trước đây, một biểu mẫu được viết ra, thường là để giải quyết một tình huống điển hình. Thật không may, trong luật, có rất ít tình huống điển hình. Mặc dù biểu mẫu này sẽ hữu ích đối với một số người, nhưng việc sử dụng biểu mẫu không nên được coi là sự thay thế cho lời khuyên pháp lý có thẩm quyền phù hợp với tình huống cụ thể của bạn. ooTech.vn không chịu trách nhiệm nếu bạn sử dụng bản này hoặc một phiên bản sửa đổi của Thoả thuận này. Việc sử dụng biểu mẫu này không tạo ra mối quan hệ luật sư - khách hàng.
Trân trọng!
ooTech Management Board
 
Last edited:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Bên trên
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock