Chào mừng đến Diễn Đàn Công Nghệ ooTech

Tham gia với chúng tôi ngay để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của Diễn Đàn. Sau khi đăng ký và đăng nhập, bạn sẽ có thể tạo chủ đề, đăng câu trả lời cho các chủ đề hiện có, tạo uy tín với các thành viên khác, nhận tin nhắn riêng, v.v. Cũng nhanh chóng thôi! và... hoàn toàn miễn phí, vì vậy bạn còn chờ gì nữa nào?

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

Kích hoạt Windows / Office miễn phí - Key update liên tục

Tham gia
4 Tháng tám 2020
Bài viết
98
Điểm tương tác
1,796
Điểm
18
win-office.jpg
Win 10 RTM Professional Volume

Win 10 RTM Education VolumeWin 10 RTM Enterprise Volume

Win 10 RTM EnterpriseS Volume

Win 7 All Volume Editions

Windows Server 2016 Datacenter

Windows Server 2019 Standard

Office 2013 VolumeOffice 2016 Volume


Office 2019 Volume 
Last edited:

tungxuanbr

New member
Tham gia
1 Tháng mười hai 2020
Bài viết
14
Điểm tương tác
44
Điểm
3
Tuổi
31
win-office.jpg
Win 10 RTM Professional Volume
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Win 10 RTM Education Volume
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Win 10 RTM Enterprise Volume
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Win 10 RTM EnterpriseS Volume
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Win 7 All Volume Editions
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Windows Server 2016 Datacenter
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Windows Server 2019 Standard
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Office 2013 Volume
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Office 2016 Volume
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Office 2019 Volume
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Bạn có Office 13 pro plus ko bạn :)
Cám ơn Bạn!
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Bên trên
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock