Chào mừng đến Diễn Đàn Công Nghệ ooTech

Tham gia với chúng tôi ngay để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của Diễn Đàn. Sau khi đăng ký và đăng nhập, bạn sẽ có thể tạo chủ đề, đăng câu trả lời cho các chủ đề hiện có, tạo uy tín với các thành viên khác, nhận tin nhắn riêng, v.v. Cũng nhanh chóng thôi! và... hoàn toàn miễn phí, vì vậy bạn còn chờ gì nữa nào?

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

Kích hoạt Windows / Office miễn phí - Key update liên tục

long ly

Well-known member
Tham gia
29 Tháng chín 2020
Bài viết
789
Điểm tương tác
3,212
Điểm
93
Win 10 RTM Professional OEM:-censor- Get web


Office21_ProPlus2021MSDNR_Retail


Win 10 RTM Professional Retail
 

PhongLe

Well-known member
Tham gia
8 Tháng sáu 2022
Bài viết
217
Điểm tương tác
445
Điểm
63
Win 10 RTM Professional OEM:-censor- Time: 9/22/2022


Win 10 RTM EducationN Retail


Office21_ProPlus2021MSDNR_Retail


Windows Server 2016 RTM ServerDatacenter Retail Online key


Windows Server 2019 RTM ServerStandard Retail Online key


Windows Server Essentials 2019 RTM ServerSolution Retail Online key


Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail Online key
 

Yover

New member
Tham gia
4 Tháng bảy 2022
Bài viết
1
Điểm tương tác
1
Điểm
3
Win 10 RTM Professional OEM:-censor- Tiempo: 9/22/2022
Texto oculto: no se puede citar. ***


Ganar 10 RTM Educationn Retail
Texto oculto: no se puede citar. ***


Office21_ProPlus2021MSDNR_Retail
Texto oculto: no se puede citar. ***


Clave de Windows Server 2016 RTM ServerDatacenter Retail Online
Texto oculto: no se puede citar. ***


Windows Server 2019 RTM ServerClave estándar de Retail Online
Texto oculto: no se puede citar. ***


Windows Server Essentials 2019 RTM ServerClave de Windows Server Retail Online
Texto oculto: no se puede citar. ***


Clave de Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail Online
Texto oculto: no se puede citar. ***
USÉl
 

PhongLe

Well-known member
Tham gia
8 Tháng sáu 2022
Bài viết
217
Điểm tương tác
445
Điểm
63
Win 10 RTM Professional Volume:MAK - 26/9/2022


Windows Server 2012 RTM ServerDatacenter Retail
 

minhtri19051984

New member
Tham gia
29 Tháng tám 2022
Bài viết
1
Điểm tương tác
1
Điểm
1
Win 10 RTM Professional OEM:-censor- Time: 9/22/2022
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Win 10 RTM EducationN Retail
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Office21_ProPlus2021MSDNR_Retail
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Windows Server 2016 RTM ServerDatacenter Retail Online key
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Windows Server 2019 RTM ServerStandard Retail Online key
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Windows Server Essentials 2019 RTM ServerSolution Retail Online key
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail Online key
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
có key office 365 cho mình xin nha
 

PhongLe

Well-known member
Tham gia
8 Tháng sáu 2022
Bài viết
217
Điểm tương tác
445
Điểm
63
Office2016_ProjectProVL_MAK


Office2016_PowerPointVL_MAK


Office2016_OutlookVL_MAKOffice2016_StandardVL_MAK
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Bên trên
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock