Chào mừng đến Diễn Đàn Công Nghệ ooTech

Tham gia với chúng tôi ngay để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của Diễn Đàn. Sau khi đăng ký và đăng nhập, bạn sẽ có thể tạo chủ đề, đăng câu trả lời cho các chủ đề hiện có, tạo uy tín với các thành viên khác, nhận tin nhắn riêng, v.v. Cũng nhanh chóng thôi! và... hoàn toàn miễn phí, vì vậy bạn còn chờ gì nữa nào?

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

Kích hoạt Windows / Office miễn phí - Key update liên tục

PhongLe

Well-known member
Tham gia
8 Tháng sáu 2022
Bài viết
217
Điểm tương tác
445
Điểm
63
Win 8.1 RTM Professional Retail by Phone (WebAct)


Windows Server 2016 RTM ServerDatacenter Retail: Online key


Windows Server 2019 RTM ServerStandard Retail: Online key


Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retai: Online key


Windows Server Essentials 2019 RTM ServerSolution Retail Online key


Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail: Online key
 

long ly

Well-known member
Tham gia
29 Tháng chín 2020
Bài viết
789
Điểm tương tác
3,212
Điểm
93
Windows(R) 7, HomePremium edition Retail


Windows(R) 7, Professional edition Retail


Win 10 RTM EducationN Retail


Office16_AccessR_Retail


Office21_Access2021R_Retail

 

long ly

Well-known member
Tham gia
29 Tháng chín 2020
Bài viết
789
Điểm tương tác
3,212
Điểm
93
Office19_RTM19_Standard2019VL_MAK_AE- 7/10/2022


Win 10 RTM Professional Retail


Office21_VisioPro2021R_Retail
 

KiyoshiDatto

New member
Tham gia
19 Tháng mười 2022
Bài viết
2
Điểm tương tác
2
Điểm
3
win-office.jpg
Win 10 RTM Professional Volume
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Win 10 RTM Education Volume
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Win 10 RTM Enterprise Volume
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Win 10 RTM EnterpriseS Volume
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Win 7 All Volume Editions
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Windows Server 2016 Datacenter
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Windows Server 2019 Standard
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Office 2013 Volume
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Office 2016 Volume
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Office 2019 Volume
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
thanks
 

HANG THUY

New member
Tham gia
28 Tháng mười 2022
Bài viết
1
Điểm tương tác
1
Điểm
1
Office19_RTM19_Standard2019VL_MAK_AE- 7/10/2022
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Win 10 RTM Professional Retail
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Office21_VisioPro2021R_Retail
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Win 10 RTM Professional Retail - 20/10/2022
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Win 10 RTM EducationN Retail
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Office16_VisioProR_Retail
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
E xin ạ
 
  • Like
Reactions: MrP
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Bên trên
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock