Chào mừng đến Diễn Đàn Công Nghệ ooTech

Tham gia với chúng tôi ngay để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của Diễn Đàn. Sau khi đăng ký và đăng nhập, bạn sẽ có thể tạo chủ đề, đăng câu trả lời cho các chủ đề hiện có, tạo uy tín với các thành viên khác, nhận tin nhắn riêng, v.v. Cũng nhanh chóng thôi! và... hoàn toàn miễn phí, vì vậy bạn còn chờ gì nữa nào?

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

Kích hoạt Windows / Office miễn phí - Key update liên tục

Modyapp

New member
Tham gia
12 Tháng tám 2022
Bài viết
9
Điểm tương tác
4
Điểm
3

Key Windows 10 Home (Home Single Language, Home Country Specific,..)​

 • TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
 • KTNPV-KTRK4-3RRR8-39X6W-W44T3
 • YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
 • BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT (Key dành cho Windows 10 Home Single Language)
 • N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD (Key dành cho Windows 10 Home Country Specific)
 

Modyapp

New member
Tham gia
12 Tháng tám 2022
Bài viết
9
Điểm tương tác
4
Điểm
3

Key Windows 10 PRO – Ultimate​

 • W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
 • FJT8C-2WNKT-DKPQG-JYHXD-YBFFC
 • X4XQN-VMKJH-7TCVD-TB3QT-KTPKM
 • 3MXN9-Y96QV-RPYHW-RKQQJ-XW3GY
 • NFKWT-HFWJW-93DP7-M3GMQ-FM49M
 • NVTPG-P4YBM-KDH2X-GHQ99-66PKM
 • NF3RK-PHM7C-8743J-X2X92-J44DB
 • YW9TN-9M6H7-MKTJ4-H7FQW-4VV3B
 • NCH3J-3Y32T-QY4Y9-4CDK3-C3726
 • N24DD-FGXK3-2RWYX-6D87B-HT672
 

long ly

Well-known member
Tham gia
29 Tháng chín 2020
Bài viết
789
Điểm tương tác
3,212
Điểm
93
Win 10 RTM EducationN Retail Online Key - 3/11/2022


Win 10 RTM EducationN Retail online


Win 10 RTM Professional Retail getweb
 

Phuc

New member
Tham gia
7 Tháng mười một 2022
Bài viết
1
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Windows 7 Professional OEM:COA Online Key (WebAct)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Office16_AccessR_Retail Online
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Office16_VisioProR_Retail Online key
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Office19_ProjectPro2019R_Retail Online key
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Office19_VisioPro2019R_Retail Online key
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Office21_Access2021R_Retail Online key
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Office21_ProjectPro2021R_Retail Online key
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
.
 

TunET

New member
Tham gia
31 Tháng một 2022
Bài viết
1
Điểm tương tác
3
Điểm
1
Office2013_ProPlusVL_MAK
Văn bản ẩn: không thể được trích dẫn. ***
Office19_RTM19_Standard2019VL_MAK_AE- 7/10/2022
Văn bản ẩn: không thể được trích dẫn. ***


Win 10 RTM Bán lẻ chuyên nghiệp
Văn bản ẩn: không thể được trích dẫn. ***


Office21_VisioPro2021R_Retail
Văn bản ẩn: không thể được trích dẫn. ***
...
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Bên trên
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock