Chào mừng đến Diễn Đàn Công Nghệ ooTech

Tham gia với chúng tôi ngay để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của Diễn Đàn. Sau khi đăng ký và đăng nhập, bạn sẽ có thể tạo chủ đề, đăng câu trả lời cho các chủ đề hiện có, tạo uy tín với các thành viên khác, nhận tin nhắn riêng, v.v. Cũng nhanh chóng thôi! và... hoàn toàn miễn phí, vì vậy bạn còn chờ gì nữa nào?

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

Ngày 13/8: Có 1.815 ca COVID-19 mới, 5.186 F0 khỏi bệnh

Thành Lợi

Moderator
Staff member
Tham gia
7 Tháng tám 2020
Bài viết
761
Điểm tương tác
493
Điểm
63
1ffbf0c1-914f-433d-b130-58905c5b3fa5.png
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 13/8/2022 của Bộ Y tế cho biết, có 1.815 ca mắc mới COVID-19, 5.186 ca khỏi bệnh, 01 ca F0 tử vong tại Điện Biên. Trong ngày 12/8/2022 có 582.931 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 250.992.746 liều, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 216.104.430 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 21.483.036 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 13.405.280 liều.
Nguồn: Infographics
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Bên trên
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock