Chào mừng đến Diễn Đàn Công Nghệ ooTech

Tham gia với chúng tôi ngay để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của Diễn Đàn. Sau khi đăng ký và đăng nhập, bạn sẽ có thể tạo chủ đề, đăng câu trả lời cho các chủ đề hiện có, tạo uy tín với các thành viên khác, nhận tin nhắn riêng, v.v. Cũng nhanh chóng thôi! và... hoàn toàn miễn phí, vì vậy bạn còn chờ gì nữa nào?

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

Ngày 26/8: Có 3.195 ca COVID-19 mới, 9.338 F0 khỏi bệnh

Thành Lợi

Moderator
Staff member
Tham gia
7 Tháng tám 2020
Bài viết
761
Điểm tương tác
493
Điểm
63
28b31854-6e9a-4e31-89c3-dcb695b70b68.png

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 26/8/2022 của Bộ Y tế cho biết, có 3.195 ca mắc mới COVID-19, 9.338 ca khỏi bệnh, không có ca F0 tử vong. Trong ngày 25/8/2022 có 553.449 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 255.188.869 liều, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 218.068.602 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.184.829 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 14.935.438 liều.
Nguồn: Infographics
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Bên trên
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock