Chào mừng đến Diễn Đàn Công Nghệ ooTech

Tham gia với chúng tôi ngay để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của Diễn Đàn. Sau khi đăng ký và đăng nhập, bạn sẽ có thể tạo chủ đề, đăng câu trả lời cho các chủ đề hiện có, tạo uy tín với các thành viên khác, nhận tin nhắn riêng, v.v. Cũng nhanh chóng thôi! và... hoàn toàn miễn phí, vì vậy bạn còn chờ gì nữa nào?

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

Nhận Get 80GB dung lượng data WARP+ CloudFlare [2022]

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

long ly

Well-known member
Tham gia
29 Tháng chín 2020
Bài viết
789
Điểm tương tác
3,212
Điểm
93
04lz9VVjGyhpbBMVbSJMAeQ-7..v1608587679.png
Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn có thể xem mọi trang web và ứng dụng bạn sử dụng — ngay cả khi chúng được mã hóa. Một số nhà cung cấp thậm chí còn bán dữ liệu này hoặc sử dụng nó để nhắm mục tiêu bạn bằng quảng cáo.
1.1.1.1 với WARP ngăn chặn bất kỳ ai theo dõi bạn bằng cách mã hóa nhiều lưu lượng truy cập rời khỏi thiết bị của bạn.

Chúng tôi tin rằng quyền riêng tư là một quyền. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán dữ liệu của bạn.

Cách nhận 80 GB Data VPN Warp+ (1.1.1.1) cập nhật 2022
Hiện tại đang đứt cáp nên số lượng buff quá nhiều nên mình xin phép mỗi bạn sẽ được 10 Gb thôi nha !


Lưu ý: Bạn cần có ứng dụng 1.1.1.1 nếu có bỏ qua bước này

f718d9d41fa2929725c973c3e6800632722b0a59.png


Bước 1: Lấy địa chỉ Warp+ ID?

 1. Mở ứng dụng 1.1.1.1
 2. Nhấn vào menu bên phải ở trên ☰​
 3. Advanced > Diagonistics
 4. Nằm dưới Client Configuration > Sao chép ID (nhấn giữ để sao chép)​
c23af09d22d7733b0a18e8a952803d9caf84f032_2_401x500.png

179b5a903b53eb389d526891ddad9aa9a0634af6_2_264x500.png

9245d549b0a45911bc891ff169c586455b8a3bc2_2_390x500.png

e564d062de04a14d19cf2d5c7f663c65f4df872c_2_289x500.png

Bước 2: Bình luận địa chỉ Warp+ ID và chờ mình gửi 80+ GB miễn phí.

Thành quả:
6ff8f7ac05339b1a956068d88ce1c0871a44835e_2_381x500.png
"Mình lập topic này dành cho những bạn chưa làm được và không có nhiều thời gian rảnh để treo máy làm."
 
Last edited:

renbim

New member
Tham gia
13 Tháng bảy 2022
Bài viết
1
Điểm tương tác
1
Điểm
3
04lz9VVjGyhpbBMVbSJMAeQ-7..v1608587679.png
Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn có thể xem mọi trang web và ứng dụng bạn sử dụng — ngay cả khi chúng được mã hóa. Một số nhà cung cấp thậm chí còn bán dữ liệu này hoặc sử dụng nó để nhắm mục tiêu bạn bằng quảng cáo.
1.1.1.1 với WARP ngăn chặn bất kỳ ai theo dõi bạn bằng cách mã hóa nhiều lưu lượng truy cập rời khỏi thiết bị của bạn.

Chúng tôi tin rằng quyền riêng tư là một quyền. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán dữ liệu của bạn.

Cách nhận 80 GB Data VPN Warp+ (1.1.1.1) cập nhật 2021

Lưu ý: Bạn cần có ứng dụng 1.1.1.1 nếu có bỏ qua bước này

f718d9d41fa2929725c973c3e6800632722b0a59.png


Bước 1: Lấy địa chỉ Warp+ ID?

 1. Mở ứng dụng 1.1.1.1
 2. Nhấn vào menu bên phải ở trên ☰​
 3. Advanced > Diagonistics
 4. Nằm dưới Client Configuration > Sao chép ID (nhấn giữ để sao chép)​
c23af09d22d7733b0a18e8a952803d9caf84f032_2_401x500.png

179b5a903b53eb389d526891ddad9aa9a0634af6_2_264x500.png

9245d549b0a45911bc891ff169c586455b8a3bc2_2_390x500.png

e564d062de04a14d19cf2d5c7f663c65f4df872c_2_289x500.png


Bước 2: Bình luận địa chỉ Warp+ ID và chờ mình gửi 80+ GB miễn phí.

Thành quả:
6ff8f7ac05339b1a956068d88ce1c0871a44835e_2_381x500.png
"Mình lập topic này dành cho những bạn chưa làm được và không có nhiều thời gian rảnh để treo máy làm."
39b67ad3-76e1-42d8-b812-49e47d6a1836
 

Thetai123

New member
Tham gia
13 Tháng bảy 2022
Bài viết
1
Điểm tương tác
1
Điểm
3
04lz9VVjGyhpbBMVbSJMAeQ-7..v1608587679.png
Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn có thể xem mọi trang web và ứng dụng bạn sử dụng — ngay cả khi chúng được mã hóa. Một số nhà cung cấp thậm chí còn bán dữ liệu này hoặc sử dụng nó để nhắm mục tiêu bạn bằng quảng cáo.
1.1.1.1 với WARP ngăn chặn bất kỳ ai theo dõi bạn bằng cách mã hóa nhiều lưu lượng truy cập rời khỏi thiết bị của bạn.

Chúng tôi tin rằng quyền riêng tư là một quyền. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán dữ liệu của bạn.

Cách nhận 80 GB Data VPN Warp+ (1.1.1.1) cập nhật 2021

Lưu ý: Bạn cần có ứng dụng 1.1.1.1 nếu có bỏ qua bước này

f718d9d41fa2929725c973c3e6800632722b0a59.png


Bước 1: Lấy địa chỉ Warp+ ID?

 1. Mở ứng dụng 1.1.1.1
 2. Nhấn vào menu bên phải ở trên ☰​
 3. Advanced > Diagonistics
 4. Nằm dưới Client Configuration > Sao chép ID (nhấn giữ để sao chép)​
c23af09d22d7733b0a18e8a952803d9caf84f032_2_401x500.png

179b5a903b53eb389d526891ddad9aa9a0634af6_2_264x500.png

9245d549b0a45911bc891ff169c586455b8a3bc2_2_390x500.png

e564d062de04a14d19cf2d5c7f663c65f4df872c_2_289x500.png


Bước 2: Bình luận địa chỉ Warp+ ID và chờ mình gửi 80+ GB miễn phí.

Thành quả:
6ff8f7ac05339b1a956068d88ce1c0871a44835e_2_381x500.png
"Mình lập topic này dành cho những bạn chưa làm được và không có nhiều thời gian rảnh để treo máy làm."
f70616c7-9cac-40bd-adbd-f1676ca5c527
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Bên trên
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock