Chào mừng đến Diễn Đàn Công Nghệ ooTech

Tham gia với chúng tôi ngay để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của Diễn Đàn. Sau khi đăng ký và đăng nhập, bạn sẽ có thể tạo chủ đề, đăng câu trả lời cho các chủ đề hiện có, tạo uy tín với các thành viên khác, nhận tin nhắn riêng, v.v. Cũng nhanh chóng thôi! và... hoàn toàn miễn phí, vì vậy bạn còn chờ gì nữa nào?

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

Paypal tặng 10 USD vào tài khoản người dùng đến ngày 30 tháng 9 năm 2022

636629240000820088-760x367.jpg
Trong năm 2021, Paypal đã có chương trình hỗ trợ tặng tiền cho các tài khoản trên hệ thống với số tiền là 5 USD cho mỗi tài khoản. Năm nay Paypal dường như chơi lớn hơn năm ngoái khi họ tiếp tục thực hiện chương trình này với số tiền là 10 USD và dĩ nhiên là nếu năm ngoái đã nhận rồi thì anh em vẫn được nhận nhé.
paypal-giveaway-39092022.jpg
Để nhận được ưu đãi từ Paypal, các bạn chỉ cần đăng nhập tài khoản cá nhân vào Paypal và kiểm tra phần thông báo, nếu thấy thông báo You've US 10$ to claim như hình trên là tài khoản của bạn nằm trong chương trình tặng tiền của Paypal .

Khi bạn click vào thông báo thì Paypal sẽ báo kết quả và thời gian tiền sẽ về tài khoản của bạn nhé, chúc các bạn thành công.
 

Thành Lợi

Moderator
Staff member
Tham gia
7 Tháng tám 2020
Bài viết
762
Điểm tương tác
493
Điểm
63
636629240000820088-760x367.jpg
Trong năm 2021, Paypal đã có chương trình hỗ trợ tặng tiền cho các tài khoản trên hệ thống với số tiền là 5 USD cho mỗi tài khoản. Năm nay Paypal dường như chơi lớn hơn năm ngoái khi họ tiếp tục thực hiện chương trình này với số tiền là 10 USD và dĩ nhiên là nếu năm ngoái đã nhận rồi thì anh em vẫn được nhận nhé.
paypal-giveaway-39092022.jpg
Để nhận được ưu đãi từ Paypal, các bạn chỉ cần đăng nhập tài khoản cá nhân vào Paypal và kiểm tra phần thông báo, nếu thấy thông báo You've US 10$ to claim như hình trên là tài khoản của bạn nằm trong chương trình tặng tiền của Paypal .

Khi bạn click vào thông báo thì Paypal sẽ báo kết quả và thời gian tiền sẽ về tài khoản của bạn nhé, chúc các bạn thành công.
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Bên trên
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock